ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ι.Κ.Ε.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ι.Κ.Ε.
Ιδρύθηκε το 2013 και ασχολείται με ενεργειακές
μελέτες και κατασκευή ενεργειακών τεχνικών έργων